dissabte, 15 de setembre de 2007

Vectorworks
Vectorworks és un programa CAD que, a més incorpora SPOTLIGHT, una aplicació específica per il·luminació, que inclou llibreries de simbols i colors i ens fà les llegendes i llistats, a més de permetre'ns enfocar i fer renderitzacions 3D. Pot importar arxius DWG, DXF, i SKETCH UP. Mac i PC.

Vectorworks es un progama CAD que, además incorpora SPOTLIGHT, una aplicación específica para iluminación, que incluye librerias de simbolos y colores i nos compone leyendas y listados, además de permitirnos enfocar i realizar renderizaciones 3D. Puede importar archivos DWG, DXF y SKETCH UP. Mac y PC.
http://www.nemetschek.net/